0328.666.616

CHÂM CỨU CHỮA ĐAU DẠ DÀY

CHÂM CỨU CHỮA ĐAU DẠ DÀY

việc dùng thuốc Tân Dược ngày càng tỏ ra kém hiệu quả, bởi việc lạm dụng thuốc, độc hại cho cơ thể. Chất lượng thuốc kém, dùng kháng sinh sai cách dẫn tới nhờn và kháng kháng sinh,.. Thì việc chữa bệnh bằng các phương pháp không dùng thuốc ngày càng tỏ hiệu quả và an toàn, đặc biệt là sử dụng
Mỗi nguyên nhân (thể bệnh) Dạ dày sẽ có 1 cách chữa khác nhau, điều này tôi đã nói ở bài hôm trước, ai chưa nắm được thể bệnh của mình có thể đọc lại bài hôm trước, nay tôi xin viết cách điều trị cho từng thể luôn

Cách Châm Cứu Chữa Đau Dạ Dày

Các huyệt dùng chung
Trung quản, nội quan, túc tam lý, vị du
các huyệt trên đều dùng phép nâng ấn tả ( nâng mạnh, ấn nhẹ)
Gia giảm các thể:
. 1) Thể nhiệt thì châm hợp cốc, nội đình
. 2) Thể hàn: cứu điếu ngải: hợp cốc, nội đình, khí hải
. 3) Can khí uất kết: châm: thái xung, dương lăng tuyền
. 4) Đàm ẩm: châm: Chiên trung, phong long
Nếu không có điều kiện châm cứu có thể dùng day bấm vào các huyệt nêu trên cũng rất hiệu quả
Vị trí các huyệt anh chị em có thể lên Google tra hoặc liên hệ bác sĩ Trần Trung